สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโรแฟนเพจมีข่าวดี รวมวิธีสมัครเงินด่วน สมัครสินเชื่อ

พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานอบลำไย ล่าสุดติดเชื้อเพียบ

14 สิงหาคม 2564

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 ส.ค.64 นายอินชัย อุ่นหน้อย สาธารณสุขอำเภอพาน จ.เชียงราย กล่าวว่า ได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร ค อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีคนงานจากโรงงานอบลำไย บริษัท รียูเนียน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ได้เดินทางกลับบ้าน ที่ อ.ฝาง จำนวน 22 คน

1 1
พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานอบลำไย ล่าสุดติดเชื้อเพียบ

และอยู่ในศูนย์เฝ้ากักตัวติด CV-19 จำนวน 14 ราย ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร คอำเภอพาน จึงนำกำลังไปตรวจคัดกรองหา CV-19 ที่โรงงานดังกล่าว พบมีคนงาน 90 คน เมื่อตรวจคัดกรองโดยชุด ATK จากกรมการแพทย์พบว่า มีผลเป็นบวก 40 คน

2 12
พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานอบลำไย ล่าสุดติดเชื้อเพียบ

แบ่งออกเป็นคนงานไร้สัญชาติ และคนงานชาวพม่า 38 คน เป็นคนงานไทย 2 คน จึงมีคำสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร คอำเภอพานที่ 07/2564 ให้ทำการกักตัวที่โรงงาน 38 คน ส่วนคนงานไทยเป็นคน ต.แม่อ้อ และ ต.เวียงห้าม อ.พาน นำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพาน

3 8
พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานอบลำไย ล่าสุดติดเชื้อเพียบ

ส่วนคนงานที่มีผลเป็นลบ 50 คน เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ย งสูงให้เฝ้าระวังตัวเองภายในโรงงาน 14 วัน โดยมีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสันมะเค็ด

เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระดับตำบล ตั้งเต้นท์ผลัดเปลี่ยนเวรยามเฝ้าระวัง บริเวนหน้าโรงงานดังกล่าว และเร่งติดตามไทมไลน์คนในครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

9
พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานอบลำไย ล่าสุดติดเชื้อเพียบ

ส่วนที่หอผู้ติด CV-19 โรงพยาบาลพาน มีผู้ป่ว ยระดับสีเขียวไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ น้ ำมู ก ที่สามารถดูแลตนเองได้จำนวน 10 คน และสามารถรับได้ถึง 20 เตียง

หากพบว่ามีอาการระดับสีแดง เช่น เหนื่อ ยหอ บ หา ยใจลำบาก จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ และหากมีอาการเล็กน้อยก็จะส่งกลับไปที่ศูนย์พักคอย ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ต่อไป

4 4
พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานอบลำไย ล่าสุดติดเชื้อเพียบ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเบิกเงินทดแทนรายได้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รักษาตัวอยู่บ้านได้เงินกี่บาท สามารถเบิกเงินทดแทนรายได้จากที่ไหน

มาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท เบิกกับสำนักงานประกันสังคม 2565

รายละเอียดมาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท ใช้เอกสารอะไรในการเบิกงานทดแทนการขาดรายได้ สามารถเบิกเงินมาตรา 40 ได้จากที่ไหน

ครม เห็นชอบโครงการ 3 ขอ พร้อมแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคมให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยผู้ประกันตน

โครงการ 3 ขอ ขอกู้ ขอยืม ขอคืน ครม. อนุมัติหลักการทั้ง 3 ขอแล้ว

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้ดีใจ กับ โครงการ 3 ขอ ได้ผ่าน ครม. และ ครม. ได้อนุมัติในหลักการแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว

วิธีลงทะเบียนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ กรมการขนสา่งทางบก

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ dlt elearning กรมขนส่งทางบก

แนะนำขั้นตอนอบรมทำใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ dlt elearning ล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2565 สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมอบรมใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง

สมัครโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ได้ที่ไหนบ้าง ใช้เอกสารอะไรในการสมัคร ขั้นตอนสมัครมีอะไรบ้าง

ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ลงทะเบียนได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สมัครโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติได้ที่ไหน ขั้นตอนลงทะเบียนมีอะไรบ้าง เสียงเงินกี่บาท

ปลดล็อกเงินชราภาพ ให้คืน ให้กู้ ให้เลือก โดยผู้ที่สนใจกู้เงินสามารถนำเป็นหลักทรัยพ์กู้เงินกับธนาคารได้

3 ทางเลือก กู้เงินชราภาพ สำนักงานประกันสังคม เสนอ ครม ปลาย พ.ค. 2565

เตรียมปลดล็อกเงินชราภาพ ให้กู้ ให้คืน ให้เลือก โดยก่อนหน้านั้นเสนอให้ปล่อยกู้เงินชราภาพ ทั้งนี้ได้ขอสรุปดังที่กล่าว