สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

จ่ายเงินประกันสังคมเกิน ขอคืนได้ที่ไหน ต้องทำอย่างไร มาตรา 40

11 พฤษภาคม 2565

สำนักงานประกันสังคมแจ้งปรับลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้ง 3 ทางเลือก ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฏาคม 2565 รวม 6 เดือน โดยผู้ที่จ่ายเงินประกันสังคมเกินสามารถยื่นขอรับเงินคืนได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (เฉพาะผู้ที่ชำระเงินในวันที่ 1 ก.พ. – 7 พ.ค. 65)

ขอคืนภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันชำระเงินในเดือนที่จะขอคืน

วิธีขอรับเงินคืนเมื่อจ่ายเงินประกันสังคมเกิน มาตรา 40 ทั้ง 3 ทางเลือก

  1. ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ ถูกต้อง ชัดเจน
  3. แนบเอกสารประกอบ เช่น หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร สลิปชำระเงิน เป็นต้น
  4. ส่งเอกสาร หรือ จดหมายไปที่สำนักงานประกันสังคม

รองรับ 4 ธนาคาร คือ ออมสิน ธ.ก.ส. กรุงศรี และ กรุงไทย เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร สปส. 1-40/7 แบบคำร้องขอเงินคืน

ให้ท่านดาวน์โหลดเอกสาร สปส. 1-40/7 แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (เอกสารมี 2 แผ่น)

เอกสาร สปส 1-40/7 จ่ายเงินประกันสังคมเกินขอเงินคืนได้โดยใช้แบบคำร้องนี้
จ่ายเงินประกันสังคมเกิน เขียนคำขอรับเงินคืน มาตรา 40 ได้จากเอกสาร สปส. 1-40/7

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ ชัดเจน

ให้ท่านเขียน หรือ กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โดยส่วนที่ 1 เราจำเป็นต้องกรอก และส่วนที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเป็นคนกรอก

และลงลายมือชื่อรับรอง

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมเอกสารแนบ

เอกสารที่ต้องส่งไปให้สำนักงานประกันสังคมมี 4 เอกสารดังนี้

*เอกสารใบเสร็จ ไม่มีไม่ต้องแนบก็ได้ (เจ้าหน้าที่จะดูในระบบประกันสังคมแทน)

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเอกสารไปสำนักงานประกันสังคม ประจำจังหวัด

ชื่อผู้รับ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัด …

ที่อยู่ : กดที่นี่เพื่อดูสำนักประกันสังคม

* อาศัยอยู่ในจังหวัดอะไรก็ให้ส่งตามที่อยู่สำนักงานประกันสังคมในจังหวัดนั้นๆ 

ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ระยะเวลา 6 เดือน กุมภาพันธ์ ถึง กรกฏาคม 2565
รายละเอียดลดเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40

อัตราเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40

ปรับอัตราการนำเงินส่ง 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพช่วยผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กุมภาพันธ์ – กรกฏาคม 2565

  1. ทางเลือกที่ 1 เก่า 70 บาท อัตราใหม่ 42 บาท
  2. ทางเลือกที่ 2  เก่า 100 บาท อัตราใหม่ 60 บาท
  3. ทางเลือกที่ 3  เก่า 300 บาท อัตราใหม่ 180 บาท

หากท่านจ่ายเงินประกันสังคมเกิน แนะนำให้ขอรับเงินคืนผ่านแบบฟอร์ม สปส. 1-40/7 ตามขั้นตอนด้านบนครับ

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1

ผู้ส่งเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 จะได้ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2

ผู้ส่งเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 จะได้ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3

ผู้ส่งเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จะได้ประโยชน์ทดแทน 5 กรณี คือ

ลดอัตราเงินสมทบมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคม
ลดเงินสมทบอัตราใหม่ มาตรา 40

อ้างอิง สำนักงานประกันสังคม