สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

ถาม ตอบ โครงการวินเซฟ ช่วยจ่ายค่าน้ำมัน 50 บาทต่อวัน

6 พฤษภาคม 2565

รวมคำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับโครงการวินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมัน 50% จากกระทรวงพลังงาน

เป็นโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่จักรยายนต์สาธารณะ ( วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) โดยผู้ขับรถจักรยายนต์สาธารณะที่ได้เข้าร่วมโครงการวินเซฟจะต้องมีใบอนุญาติขับรถจักรยายนต์ที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยายนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบก ณ 22 มีนาคม 2565

หรือ สนใจกู้เงินด่วน 5,000 บาท กับทางเมืองไทยแคปปิตอล มีรายละเอียด

โครงการวินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมัน 50% สำหรับกลุ่มขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
โครงการวินเซฟ ช่วยจ่ายค่าน้ำมันมอเตอร์โซค์รับจ้าง

ผู้ได้รับสิทธิ โครงการวินเซฟ เป็นใครบ้าง ?

  1. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565
  2. มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกต้องกฏหมาย
  3. ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการอื่นๆ ของรัฐ
  4. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอื่นๆ ของรัฐ
เริ่มใช้สิทธิวินเซฟ ส่วนลดค่าน้ำมันได้ 8 พ.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
ใช้สิทธิวินเซฟได้ 8 พ.ค. – 30 ก.ค. 65

ตรวจสอบสิทธิวินเซฟ ได้อย่างไร?

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะเห็นแบนเนอร์โครงการบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

เช็คสิทธิ์วินเซฟได้อย่างไร?

กดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

คุณสมบัติผู้สมัครรับสิทธิ์โครงการวินเซฟ ช่วยค่าน้ำมัน 50% สูงสุด 50 บาทต่อวัน
คุณสมบัติรับสิทธิวินเซฟ ช่วยค่าน้ำมันสูงสุดวันละ 50 บาท

ได้รับสิทธิจำนวนเท่าไหร่?

ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน

 

วิธีกำรใช้สิทธิ ทำอย่างไร?

ใช้สิทธิผ่านแอป “เป๋าตัง” และต้องมีการเติมเงินใน G-Wallet โดยภาครัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บาท/วัน ผู้ใช้สิทธิจ่ายเอง 50%

 

วิธีการใช้สิทธิ ทำอย่างไร?

ใช้สิทธิผ่านแอป “เป๋าตัง” และต้องมีการเติมเงินใน G-Wallet
โดยภาครัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บาท/วัน ผู้ใช้สิทธิจ่ายเอง 50%

 

วิธีการใช้สิทธิวินเซฟ ทำอย่างไร?

ใช้สิทธิผ่านแอป “เป๋าตัง” โดยใช้จ่ายแบบ Co-pay รัฐบาล 50% ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน
ส่วนที่เหลือผู้ใช้สิทธิชาระผ่าน G-wallet

 

โครงการวินเซฟใช้เติมนำมันได้ทุกปั๊มหรือไม่?

สามารถใช้สิทธิได้ที่สถานึบริการที่เข้าร่วมโครงการ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการการ
ที่เข้าร่วมฯได้ที่ www.doeb.go.th >> แบนเนอร์ “วินเซฟ”

 

การรับสิทธิ มีจำกัดระยะเวลำหรือไม่ ว่ำต้องกดรับสิทธิก่อนวันที่ 5 พฤษภำคม 2565 หรือกดรับสิทธิวันสุดท้ำย วันที่เท่ำไร?

  1. เริ่มกดรับสิทธิได้วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการปรากฎแบนเนอร์ อาจขึ้นอยู่กับ Version
    ระบบปฏิบัติการ ของแต่ละ Device
  2. กดรับสิทธิวันสุดท้ายได้ถึง 31 กรกฎาคม 2565 (วันสิ้นสุดโครงการ)

 

ช่องทำงกำรยืนยันตัวตนเพื่อผูก G-wallet บนแอปเป๋าตังมีช่องทางใดบ้าง?

ปัจจุบันช่องทางการยืนยันตัวตน G-wallet บนแอปเป๋าตังมี 2 ช่องทาง

 

กรณีสแกนใบหน้าไม่สำเร็จต้องดำเนินการอย่างไร?

กรณีสแกนใบหน้าไม่สาเร็จสามารถดำเนินการติดต่อได้ช่องทางต่อไปนี้

 

กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือ นำมสกุล ชื่อที่แสดงบน G-wallet ในแอปฯเป๋าตังจะแสดงเป็นชื่อเดิมหรือชื่อใหม่?

กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ชื่อที่แสดงบน G-wallet ยังแสดงเป็นชื่อเดิม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบ กับการใช้สิทธิโครงการภาครัฐแต่อย่างใด เพราะสิทธิดังกล่าวยึดจากเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวินเซฟได้ที่ไหนบ้าง?

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ศูนย์ช่วยเหลือสถานีบริการน้ำมัน

ติดต่อสอบถามวินเซฟ เบอร์โทร call center เกียวกับโครงการ
เบอร์วินเซฟ โทรหาวินเซฟ call center