สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

มาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท เบิกกับสำนักงานประกันสังคม 2565

15 พฤษภาคม 2565

สรุปการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินกับสำนักงานประกันสังคมเมื่อต้องนอนรักษาตังที่บ้านของผู้ประกันตนมาตรา 40 (ม.40) โดยมีหลายคำถามที่มีคำตอบแล้ววันนี้ เช่น มาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท เบิกเงินได้จากที่ไหน ได้เงินวันละเท่าไร เป็นต้น

รายละเอียดผู้ประกันตนมาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท?

สิทธิผู้ประกันตนที่จะได้รับ ทางเลือกที่ 1, 2  และ 3

1. ผู้ป่วยใน เข้ารับการรักษาตัวที่สถานพยๅบาล (นอนค้าง) ได้รับวันละ 300 บาท (ยึดตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข) ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (ดูในรูปด้านล่าง)

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีนอนค้าง

  1. ใบรับรองแพทย์
  2. หรือ เอกสารทางการแพทย์
  3. หรือ เอกสารอื่นที่ระบุว่าผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยโควิด 19 เข้ารับการรักษาเป็นผุ้ป่วยในโรงพยๅบาล / โรงพยๅบาลสนาม / Hospitel

2. ผู้ป่วยนอก กรณีที่ไม่ได้นอนโรงพยๅบาล (ไม่ได้นอน) จะได้รับเงินวันละ 200 บาท (ยึดตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป (ดูในรูปด่านล่าง)

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีไม่ได้นอนค้าง

  1. ใบรับรองแพทย์
  2. หรือ เอกสารทางการแพทย์
  3. หรือ เอกสารอื่นที่ระบุว่าผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับการดูแลรักษาในที่พัก (Home Isolation) หรือ การดูแลแยกกักตัวในชุมชน (Community) ให้ถือว่าเป็นการหยุดเพื่อพักรักษาพยๅบาลตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
สิทธิผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 รักษาตัวอยู่บ้านได้เงินกี่บาท
สิทธิ์เงินทดแทนขาดรายได้มาตรา 40 รักษาตัวอยู่บ้านได้เงินกี่บาท

สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 เฉพาะทางเลือกที่ 1 และ 2

วันละ 50 บาท : กรณีไปพบแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) และแพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยๅบาล

*ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข

สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 เฉพาะทางเลือกที่ 3

เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยๅบาล : ไม่คุ้มครอง (ผู้ป่วยนอก)

ผู้ประกันตนมาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท มีรายละเอียดแล้วครับ
รายละเอียดมาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาทจากสำนักงานประกันสังคม

เอกสารที่ใช้เบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอัตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนมาตรา 40

  1. แบบคำร้องรับประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 (เอกสร สปส.2-01/ม.40) พร้อมลงชื่อในแบบฟอร์มด้วยตัวเอง
  2. บัตรประชาชนตัวจริง
  3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
  4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุงไทย กรุงศรี ออมสิน ธ.ก.ส. อย่ๅงใดอย่ๅงหนึ่ง

ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่)

ประกันสังคมดูแลเมื่อเรานอนรักษาตัวที่บ้านอย่ๅงไรบ้าง

หากหยุดรักษาตัวนานเกิน 30 วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างได้ หรือ กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนานจ้างครับ

ประกันสังคมยังจ่ายค่ารักษาพยๅบาลให้ท่านอีกด้วย

โดยใช้เงินจากสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่ารักษาพยๅบาลให้ผู้ประกันตน ดังนี้

กักตัวที่บ้าน ประกันสังคมพร้อมดูแล รับเงินคนละเท่าไร เบิกเงินได้ที่ไหน
มาตรา 40 ยังได้เงิน แม้กักตัวอยู่ที่บ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 1506 สายด่วนประกันสังคม 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

เพจเฟสบุ๊ค ssofanpage สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน