สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เงินเทอร์โบ 100,000 ไม่ค้ำ ไม่เช็ก รับเงินเลย

24 เมษายน 2565

บริษัทเงินเทอร์โบ ปล่อยสินเชื่อใหม่ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เงินเทอร์โบ กู้ง่าย อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ผ่อนนาน 48 เดือน เพียงยื่นขอสินเชื่อที่สาขาเงินเทอร์โบใกล้บ้าน

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เงินเทอโบคืออะไร?

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ คือ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นสินเชื่อที่ไม่ใช้หลักประกัน เป็นแหล่งเงินทุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้มากขึ้น

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เงินเทอร์โบ คือ สินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สำหรับลูกค้าที่มีประวัติผ่อนชำระดี

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เงินเทอร์โบไม่ต้องมีหลักประกันยื่นกู้กับบริษัทเงินเทอร์โบ
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เงินเทอร์โบไม่มีหลักประกัน

รายชื่อบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ล่าสุด 2565

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กับเงินเทอร์โบ

  1. สัญชาติไทย
  2. อายุ 20 – 65 ปี
  3. มีประวัติผ่อนชำระดี

1 เป็นคนไทย

ต้องเป็นคนไทย หรือ สัญชาติไทย

2 อายุผู้ขอสินเชื่อนาโน

อายุผู้กู้เงินกับเงินเทอร์โบ นับรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี

3 เป็นลูกค้าชั้นดี ผ่อนชำระดีตรงงวด

การมีประวัติผ่อนชำระดีกับเงินเทอร์โบ คือ การผ่อนชำระสินเชื่อตรงตามงวด ไม่มีล่าช้า ในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา

เงินเทอร์โบ สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย วงเงินสูง 1แสนบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
สินเชื่อบริษัทเงินเทอร์โบเพื่อผู้ประกอบการ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อนาโน

  1. บัตรประชาชนตัวจริง
  2. ทะเบียนบ้านตัวจริง

เอกสารที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชน

ต้องมีบัตรประชาชน ข้อมูลชัดเจน บัตรประชาชนไม่หมดอายุ

เอกสารที่ 2 ทะเบียนบ้านตัวจริง

ท่านจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริกาารสาขา หรือ อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับทะเบียนบ้าน (ยกเว้นบางกรณี)

อัตราดอกเบี้ยนาโนไฟแนนซ์

ไม่เกิน 33% ต่อปี

วงเงินให้กู้ยืม

3,000 – 100,000 บาท

วงเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

สามารถเลือกตามความสามารถชำระเงินคืนได้ 12 – 48 เดือน โดยผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน

ยกตัวอย่าง ขอสินเชื่อ 20,000 บาท ท่านจะผ่อนชำระเดือนละประมาณ 1,980 บาท เงินต้นและดอกเบี้ยจะคิดแบบลดต้น ลดดอก

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กับบริษัทเงินเทอร์โบ วงเงิน 20,000 บาท
ตัวอย่างผ่อนชำระสินเชื่อนาโนไฟแนนเงินเทอร์โบ

สอบถามรายละเอียดบริษัทเงินเทอร์โบ

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สาขาบริษัทเงินเทอร์โบ

ติดต่อบริษัทเงินเทอร์โบผ่านไลน์ เพื่อสอบถามสินเชื่อนาโน
สอบถามสินเชื่อนาโนได้ผ่านไลน์ ngernturbo