สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ dlt elearning กรมขนส่งทางบก

10 พฤษภาคม 2565

ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลสามารถอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ dlt elearning ได้อยู่นะครับ เบื้องต้นจะเข้าร่วมอบรมได้แต่ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ และ รถยนต์ โดยใช้เวลาอบรมประมาณ 1 ชั่วโมงครับ

วิธีลงทะเบียนต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์

ขั้นตอนและวิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ในขั้นตอนแรกท่านจะต้องเช็คตัวเองก่อนนะครับว่า มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทอะไรอยู่ ให้ดูตามข้อมูลด้านบน เสร็จแล้วก็ให้ท่านทำตามนี้ครับ

วิธีสมัครเข้ารับการฝึกอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถ dlt elearnign

  1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนต่อใบขับขี่ออนไลน์
  2. กดปุ่ม ลงทะเบียน
  3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม ดำเนินการต่อ
  4. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียน กดปุ่มยืนยัน

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนทำใบขับขี่ออนไลน์

ให้ท่านกดเข้าเว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/ เพื่อเข้าเว็บไซต์ระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถ

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์แล้วให้เลือกลงทะเบียน

ให้เลือกเมนู ลงทะเบียน ปุ่มสีม่วง

กดลงทะเบียนเพื่ออบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากกรมการขนส่งทางบก
กดสมัครเพื่อเข้าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ให้ท่านกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน พร้อมทั้งวันเดือนปีเกิด พร้อมกดปุ่ม ดำเนินการต่อ

กรอกข้อมุลส่วนตัว พร้อมทั้งวันเดือนปีเกิด ของตัวเอง
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถุกต้อง

ขั้นตอนที่ 4 ยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อเข้าอมรมทำใบขับขี่ออนไลน์

จะมีหน้าจอขึ้นแจ้งเงื่อนไขการลงทะเบียน Conditions of registration : กรมการขนส่งทางบกจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นเพื่อแสวงหาผลกำไร หรือ แจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ท่านยินยอมและยอมรับข้อตกลงการให้ขุ้อมูลหรือไม่

*กรุณา กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ให้ท่านทำเครื่องหมายถูกในช่อง ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข พร้อมกดปุ่ม ยืนยันสีม่วง

ยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียนต่อใบขับขี่ออนไลน์
ตกลงและยืนยันการสมัครเข้ารับการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

วิธีต่อใบขับขี่ด้วยการเข้าอมรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ท่านมีระยะเวลาในการเข้าร่วมรมรวมๆแล้ว 90 วันนับตั้งแต่ท่านกดลงทะเบียนเพื่ออบรมครับ แนะนำให้ดูคลิปในวันเดียวให้จบเพื่อความเข้าใจของเนื้อหาครับ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบเพื่ออบรมจากคลิปวีดีโอ

เมื่อท่านทำขั้นตอนที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาท่านมายังหน้าเข้าระบบเพื่อเข้าอบรมใบอนุญาตขับรถออนไลน์จากคลิปวีดีโอ

กรอกข้อมุลให้ครบกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ ปุ่มสีม่วง

เข้าสู่ระบบเพื่อดูคลิปอบรมต่อใบอนุญาตขับขี่
เข้าระบบเพื่อดูคลิปอบรมใบขับขี่ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 เหลือหลักสูตรอบรมใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์

หลักสูตรที่ 1 ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

รายละเอียดหลักสูตร ต่ออายุใบอนุญาต รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์

หลักสูตรที่ 2 ใบอนุญาตขับรถขนส่ง

รายละเอียดหลักสูตร ต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1 – 4, ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1-4

หลักสูตรที่ 3 ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี

รายละเอียดหลักสูตร ต่ออายุ รถจักรยายนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์ ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขั้นไป

หลักสูตรที่ 4 ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

รายละเอียดหลักสูตร ต่ออายุ รถจักรยายนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ และรถยนต์สาธารนะ

เลือกหลักสูตรของการอบรมให้ตรงกับประเภทของใบขับขี่ของเรา
เลือกประเภทการอบรมตรงกับใบขับขี่ของเรา

ขั้นตอนที่ 3 เข้าอบรม ดูคลิปวีดีโอจากหน้าเว็บไซต์

ให้ดูคลิปวีดีโอให้จนครบจำนวนชั่วโมง แนะนำให้ดูครั้งเดียวให้จบนะครับ

หากท่านมีความจำเป็นต้องปิดหน้าต่างการดูคลิปการอบรม เมื่อท่านเข้ารถบบอีกครั้งพอถึงหน้านี้ให้กดปุ่ม ดำเนินการต่อเพื่อดูคลิปต่อไปครับ

ขั้นตอนที่ 4 หลักฐานผ่านการอบรมทำใบขับขี่ออนไลน์

ต่อจากขั้นตอนที่ 3 เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ปุ่มสีส้มๆ จะมีข้อความให้ท่านกด “หลักฐานการผ่านอบรม

ระบบแจ้งท่านจบหลักสูตรการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
แจ้งว่าเราจบหลักสูตรการอบรมต่อใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
หลักฐานการเข้าอบรมต่อใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์
หลักฐานผ่านการอบรมแล้ว จะระบุวันที่อบรมต่อใบอนุญาตขับขี่

อ้างอิง เว็บไซต์กรมขนส่งทางบก