สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

เงินอสมเข้าวันไหน เพิ่มค่าตอบแทน อสม. อสส. เดือนละ 500 บาท 6 เดือน

18 เมษายน 2565

อสม อสส. รับเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยครบ 3,000 บาทแล้วพร้อมเช็คเงินอสมเข้าวันไหนวันนี้สรุปวันโอนเงินค่าป่วยการ เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเดือนละ 500 บาท นาน 6 เดือน รับรวม 3,000 บาท

ครม. อนุมัติงบกลางจ่ายตอบแทนเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด ในชุมชน วงเงิน 3,150 ล้านบาท

แนะนำ วิธีใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน 5พันบาท

เงินอสมเข้าวันไหน ค่าเสี่ยงภัย 500 บาท เข้าวันไหน
เช็ควันเงินเข้า อสม อสส รับ 500 บาท นาน 6 เดือน

เงินอสมเข้าวันไหน? เงินค่าตอบแทน อสม เข้าวันไหน?

สรุปเงินกลุ่ม อสม. จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือเงินค่าตอบแทนเสียงภัย และเงินค่าป่วยการ (เงินเดือน)

เงินค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 เดือนละ 500 บาท

อสม. อสส. จะได้รับเงินรวม 6 เดือน เดือนละ 500 บาท รับรวม 3,000 บาท

เงินค่าป่วยการ อสม ปี 2565

อ้างอิง เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์