สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด พฤษภาคม 2565 ได้สิทธิ์อะไรบ้าง

24 เมษายน 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2565 ได้เพิ่ม 1 สิทธิ์ แนะให้เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดได้ตามตารางด้านล่างครับ สิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อ หมดเขตแล้ว แต่จะได้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเข้ามาแทนครับ

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2565

  1. วันที่ 1 พ.ค. วงเงินรูดซื้อสินค้า
  2. วันที่ 1 พ.ค. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
  3. วั้นที่ 1 พ.ค. ส่วนลดค่าเดินทาง
  4. วันที่ 15 พ.ค. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
  5. วันที่ 18 พ.ค. เงินคืนค่าไฟฟ้า
  6. วันที่ 18 พ.ค. เงินคืนค่าน้ำประปา
  7. วันที่ 22 พ.ค. เงินเพิ่มผู้พิการ

เดือนพฤษภาคม ไม่มีวงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด พฤษภาคม 2565
เช็คสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด พฤษภาคม 65

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

สิทธิ์ที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้า ร้านธงฟ้าประชารัฐ

ท่านจะได้วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวิตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม (เฉพาะร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)รับวงเงินรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐตามเกณฑ์รายได้

สิทธิ์ที่ 2  ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดการซื้อกาซหุงต้มจำนวน 100 บาท ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านขายก๊าซที่ร่วมรายการ หรือร้านขายก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องรูป EDC สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิ์ที่ 3 ส่วนลดค่าเดินทาง

สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรุ่นแบบพิเศษ หรือบัตร Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip และแม่เหล็ก จะใช้สิทธิ์ได้ในจังหวัด กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา

  1. วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท
  2. วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท
  3. วงเงินค่าโดยสารรถ รถไฟฟ้า (MRT + BTS + ARL) ขสมก. 500 บาท

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

สิทธิ์ที่ 4 เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

ท่านที่มีอายุเกิน 60 ปี และได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยทุกวันที่ 15 ของเดือนตามเกณฑ์รายได้ดังนี้

ผู้มีรายได้ไม่เกิน 3หมื่นบาทจะได้เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 3หมื่นบาทจะได้รับ 50 บาทต่อเดือน

*งวดแรก รับเงินรวม 5 เดือนย้อนหลัง คือ ต.ค. 64 – ก.พ. 65

เพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 50 - 100 บาท
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

สิทธิ์ที่ 5 เงินคืนค่าไฟฟ้า

ผู้ถือบัตรวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เงินคืนค่าใช้ไฟฟ้าได้นะครับ

ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาท
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาท

สิทธิ์ที่ 6 เงินคืนค่าน้ำประปา

ท่านที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเดือนละ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

สิทธิ์ที่ 7 เงินเพิ่มสำหรับผู้พิการ

ผู้พิการที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการปรับเงินเพิ่มอีก 200 บาทโดยวงเงินจะเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่ 22 ของเดือน เข้าในส่วนของ e money กดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ atm ธนาคารกรุงไทยได้

การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท
เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการ 200 บาท