สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

3 ทางเลือก กู้เงินชราภาพ สำนักงานประกันสังคม เสนอ ครม ปลาย พ.ค. 2565

7 พฤษภาคม 2565

ข่าวจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นายอาคม พิทยาไพสิฐ เป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2565 ได้เห็นชอบ และเตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุมภายในเดือน พ.ค. นี้

 

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

จากเดิมที่มีเพียง 1 ทางเลือกเมื่ออายุ 55 ปีถึงจะใช้สิทธิ์ได้ แต่วันนี้สถานะการณ์เปลี่ยนไป โดยผู้ประกันตนส่วนใหญ่สนใจกู้เงินชราภาพมาก

เส้นทางดำเนินการโครงการ 3 ขอ ที่กระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการ

เนื้องจากปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทางกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้ไปชุมนุมกันที่หน้ากระทรวงแรงงานเป็นเวลาหลายเดือน ยังไม่มีข้อสรุป และเวลาต่อมาได้มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รมต. สุชาติ ชมกลิ่น ได้รับคำขอของผู้ชุมนุมและนำเรื่องเข้าไปสู่ขั้นตอนพิจารณา จนในที่สุด เกิดเป็นโครงการ 3 ขอขึ้น

  1. ขอเลือก
  2. ขอกู้
  3. ขอคืน

โดยทั้ง 3 ขอ หรือ โครงการ 3 ขอนี้จำเป็นต้องแก้ไขข้อกฏหมายเพื่อให้รองรับโครงการ และในเดือน พ.ค. 2565 นี้ จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม รอ มา 2 ปีแล้ว โดยเฉพาะเรื่องกู้เงินชราภาพของผู้ประกันตน

👉 วิธีกู้เงินธนาคารออมสิน 10,000 บาท

👉 ขั้นตอนกู้เงินด่วนเมืองไทยฯ 5,000 บาท

กู้เงินชราภาพด้วยวิธีเอาไปเป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่อกับธนาคาร

หนึ่งในโครงการ 3 ขอ คือการนำเงินสะสมในสิทธิ์เงินสมทบชราภาพของผู้ประกันตนมาเป็นหลักประกันในการกู้ขอสินเชื่อกับทางธนาคาร

ยกตัวอย่าง ผู้ประกันตนมีเงินสมทบชราภาพ 100,000 บาท สามารถนำวงเงินชราภาพนี้ไปขอกู้เงินกับทางธนาคารได้ อาจจะได้ 20 – 30 % หรือ อาจจะกู้ได้ไม่เกินวงเงินประกันชราภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์กระทรวงแรงงานที่จะออกมาในอนาคตครับ (ออกเป็นกฏกระทรวง)

แนวคิดนำเงินกองทุนประกันสังคมปล่อยให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ
แนวคิดของนายก ปล่อยเงินประกันสังคมให้กู้ยืม

ขอคืนเงินชราภาพก่อนอายุ 55 ปี

ทั้งนี้ในการประชุมของอนุกรรมการพิจารณาข้อกฏหมาย เห็นว่าจะให้นำเงินสมทบชราภาพออกมาใช้ก่อนได้ประมาณ 20 – 30 % ของวงเงิน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการออมในวันที่ผู้ประกันตนชราภาพแล้ว

ขอเลือกเงิน แบบบำเหน็จ  – บำนาญ ได้

ทั้งนี้จะแก้เงื่อนไขให้สามารถเลือกรับเงินแบบบำเหน็จ หรือ เลือกแบบบำนาญได้ โดยไม่มีการบังคับ

ผู้ประกันตนหวังกู้เงินชราภาพก่อนอายุ 55 ปี อยากให้นำเงินชราภาพมาปล่อยกู้
ผู้ประกันตนหวังนำเงินกองทุนประกันสังคมออกมาปล่อยกู้