สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล ปล่อยกู้รายใหม่ให้ 5,000 บาท ที่สาขาใกล้บ้าน

5 กุมภาพันธ์ 2565

สินเชื่อฉุกเฉินบริษัท เมืองไทย แคปปิตอลจำกัดปล่อยให้กู้รายใหม่วงเงินน้อยแต่ได้จริง รับครั้งแรก 3,000 – 5 ,000 บาท ไม่มีคนค้ำประกัน เอกสารครบรับเงินสดทันที

กู้เงินเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลเปิดให้กู้สินเชื่อใหม่วงเงินครั้งแรกไม่เกิน 5,000 บาท โดยใช้เอกสารยื่นกู้ดังนี้

กลุ่มลูกค้าทั่วไป หรือ รับจ้างทั่วไป ใช้เอกสารในการยื่นกู้ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
  2. ทะเบียนบ้านของผู้กู้
  3. บิลค่าไฟฟ้าของผู้กู้
สินเชื่อฉุกเฉินบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ให้กู้ฉุกเฉินได้ 5,000 บาท
วงเงินฉุกเฉินบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลให้กู้ 5000 บาท

เอกสารที่ 1 คือ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้สินเชื่อฉุกเฉิน

ท่านจะต้องนำตัวจริงของบัตรประชาชนของท่านเพื่อยื่นกู้ต่อพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล และบัตรประชาชนของท่านจะต้องไม่หมดอายุ หรือ จะต้องเป็นที่อยู่ในบริเวณจังหวัดที่ให้บริการของเมืองไทยแคปปิตอล

ยกตัวอย่าง (เฉพาะสินเชื่อฉุกเฉินเท่านั้น)

บัตรประชาชนหมดอายุ ยืนกู้สินเชื่อเมืองไทยได้ไหม?

ตอบ ไม่ได้

อยู่ในจังหวัดอื่น หรือ ยื่นกู้ในจังหวัดที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชนได้ไหม?

ตอบ ได้ แต่ อาจได้ยอดสินเชื่อน้อย (บางสาขายื่นกู้ไม่ได้ แนะนำให้ย้ายสาขา)

เอกสารที่ 2 คือ ทะเบียนบ้านของผู้กู้

จะต้องใช้ทะเบียนบ้านฉบับจริงยื่นกู้ด้วย และชื่อของท่านจะต้องอยู่ในทะเบียนบ้าน และ ที่อยู่บัตรประชาชน กับที่อยู่ในทะเบียนบ้านต้องตรงกัน

เอกสารที่ 3 คือ บิลค่าไฟฟ้า  ของการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต้องใช้บิลค่าไฟฟ้า และ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันที่อยู่ของผู้กู้ โดยจะยึดใบเสร็จรับเงินเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ค้างชำระค่าไฟฟ้า

บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล 5,000 บาท ยืมงานผ่านสาขาเมืองไทยใกล้บ้าน
บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลปล่อยกู้สินเชื่อใหม่ 5 พันบาท

สินเชื่อเมืองไทยได้เงินกี่บาท?

เมื่อพนักงานได้ตรวจสอบเอกสารจะแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมให้ท่านเลือก เช่น สินเชื่อฉุกเฉิน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อผ่อนสินค้า เป็นต้น

โดยวงเงินที่ท่านได้จะขึ้นอยู่เอกสารที่ท่านยื่นด้วย เช่น เป็นพนักงานประจำ จะต้องมีเอกสารคือบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองการทำงานที่มีตราประทับของบริษัท เป็นต้น

ยกตัวอย่างวงเงินที่จะได้เมื่อสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล

อาชีพรับจ้างทั่วไป ยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 5000 บาทจากเมืองไทย

อาชีพค้าขาย ยื่นกู้สินเชื่อเมืองไทย

อาชีพพนักงานบริษัท ทำงานมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

ยืมเงินเมืองไทยแคปปิตอลเสียดอกเบี้ยกี่บาท?

วงเงินกู้ยืมจากเมืองไทยแคปปิตอล 5,000 บาท ผ่อนนาน 10 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 60 บาท ตลอดสัญญาจะต้องคืนเงินสินเชื่อเมืองไทยทั้งสิ้น 5,600 บาท

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลวงเงินกู้ยืม 5,000 บาท
สินเชื่อฉุกเฉินเมืองไทยแคปปิตอลวงเงินกู้ 5,000 บาท