สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

กู้เงิน 5,000 บาทที่ไหนดี สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง

19 เมษายน 2565

บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลพร้อมรับสมัครลูกค้าจำนวนมาก ปล่อยสินเชื่อเอาใจอาชีพทั่วไป ค้าขาย และอิสระด้วยสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลส่วนบุคคลวงเงินครั้งแรกให้กู้ 5,000 บาท ใช้เอกสารน้อย ผ่อนนาน เริ่มที่ 10 – 36 เดือน ไม่ใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง

สินเชื่อบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลส่วนบุคคลปล่อยสินเชื่อเงินด่วนเริ่ม 3,000 – 5,000 บาท

กลุ่มลูกค้าทั่วไป หรือ รับจ้างทั่วไป ใช้เอกสารในการยื่นกู้ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้

และเอกสารอย่างได่อย่างหนึ่งดังนี้

  1. ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ตัวจริง เดือนล่าสุดใช้ร่วมกับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด
  2. บัตรพนักงาน ใช้ร่วมกับหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง
  3. บัตรพนักงาน ใช้ร่วมกับหนังสือรับรองการทำงานตัวจริง
  4. สเตทเม้นย้อนหลัง 3 เดือน (Statement)

วิธีกู้เงินด่วนด้วยบิลค่าไฟฟ้า 5,000 บาท

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารกู้เงินอะไรบ้าง
เอกสารในการกู้เงินสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล

1 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้

ท่านจะต้องนำตัวจริงของบัตรประชาชนของท่านเพื่อยื่นกู้ต่อพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล และบัตรประชาชนของท่านจะต้องไม่หมดอายุ หรือ จะต้องเป็นที่อยู่ในบริเวณจังหวัดที่ให้บริการของเมืองไทยแคปปิตอล

ยกตัวอย่าง (เฉพาะสินเชื่อฉุกเฉินเท่านั้น)

บัตรประชาชนหมดอายุ ยืนกู้สินเชื่อเมืองไทยได้ไหม?

ตอบ ไม่ได้

อยู่ในจังหวัดอื่น หรือ ยื่นกู้ในจังหวัดที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชนได้ไหม?

ตอบ ได้ แต่ อาจได้ยอดสินเชื่อน้อย (บางสาขายื่นกู้ไม่ได้ แนะนำให้ย้ายสาขา)

สินเชื่อด่วนสร้างทุน สร้างอาชีพ สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล
สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล

2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้

จะต้องใช้ทะเบียนบ้านฉบับจริงยื่นกู้ด้วย และชื่อของท่านจะต้องอยู่ในทะเบียนบ้าน และ ที่อยู่บัตรประชาชน กับที่อยู่ในทะเบียนบ้านต้องตรงกัน

3 ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าใช้ร่วมกันกับใบแจ้งค่าไฟฟ้า  ของการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต้องใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้า และ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันที่อยู่ของผู้กู้ โดยจะยึดใบเสร็จรับเงินเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ค้างชำระค่าไฟฟ้า

แอปเมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อเงินด่วนยืมเงินฉุกเฉิน 5000 บาท ไม่เช็คบูโร
กู้เงินด่วนสินเชื่อไม่เช็คบูโร 5พันบาท

สินเชื่อเมืองไทยได้เงินกี่บาท?

เมื่อพนักงานได้ตรวจสอบเอกสารจะแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมให้ท่านเลือก เช่น สินเชื่อฉุกเฉิน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อผ่อนสินค้า เป็นต้น

โดยวงเงินที่ท่านได้จะขึ้นอยู่เอกสารที่ท่านยื่นด้วย เช่น เป็นพนักงานประจำ จะต้องมีเอกสารคือบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองการทำงานที่มีตราประทับของบริษัท เป็นต้น

ยกตัวอย่างวงเงินที่จะได้เมื่อสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล

อาชีพรับจ้างทั่วไป ยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 5000 บาทจากเมืองไทย

อาชีพค้าขาย ยื่นกู้สินเชื่อเมืองไทย

อาชีพพนักงานบริษัท ทำงานมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

ยืมเงินเมืองไทยแคปปิตอลเสียดอกเบี้ยกี่บาท?

วงเงินกู้ยืมจากเมืองไทยแคปปิตอล 5,000 บาท ผ่อนนาน 10 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 60 บาท ตลอดสัญญาจะต้องคืนเงินสินเชื่อเมืองไทยทั้งสิ้น 5,600 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคล 5,000 บาท ผ่อนนาน
สินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่งแคปปิตอลใช้เอกสารในการขอกู้น้อย ไม่เช็คบูโร