สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโรแฟนเพจมีข่าวดี รวมวิธีสมัครเงินด่วน สมัครสินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อคุณ ผ่อนสบายเดือนละ 390 บาท วงเงินสูงสุด 30,000 บาทต่อราย

6 เมษายน 2566

สินเชื่อเพื่อคุณ ของธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อล่าสุด วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผ่อนสบายเริ่มต้นงวดละ 390 บาท

สินเชื่อเพื่อคุณ
สินเชื่อของธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อคุณ

สินเชื่อเพื่อคุณ ดียังไง ?

วงเงินที่ธนาคารให้กู้ : วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย

ผู้ที่มีอาชีพอิสระ

ผู้ที่มีรายได้ประจำ

ระยะเวลาที่ชำระเงินคืน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเพื่อคุณ

เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ลูกค้าต้องมีอีเมล์ที่ใช้ติดต่อได้จริง เพื่อใช้ประกอบการนำส่งสัญญากู้อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อแรบบิทแคช สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ แค่มีรายได้เดือนละ 8,000 บาท

เอกสารประกอบการกู้

เอกสารที่ผู้ขอกู้จะต้องเตรียมเพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินสาขา แยกตามอาชีพ ดังนี้

การชำระเงินคืน

การผ่อนชำระคืนจำนวน 24 งวด

วงเงิน 8,000 บาท   งวดละ 390 บาท

วงเงิน 10,000 บาท  งวดละ 485 บาท

วงเงิน 15,000 บาท  งวดละ 730 บาท

วงเงิน 20,000 บาท  งวดละ 970 บาท

วงเงิน 25,000 บาท  งวดละ 1,250 บาท

วงเงิน 30,000 บาท  งวดละ 1,500 บาท

หมายเหตุ : 

การพิจารณาสินเชื่อ

  1. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
  2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

การแจ้งผลการพิจารณาและทำสัญญา

  1. ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน MYMO และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
  2. ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน MYMO ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาที่ให้บริการ

การติดต่อสอบถาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์

สมัครได้ทุกอาชีพ สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์ สแนปแคช 10,000 บาท

สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์ สแนปแคช สมัครผ่านแอป UCHOOSE สมัครได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องมีเอกสารแสดงรายได้ ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

สมัครสินเชื่อแรบบิทแคช

สินเชื่อแรบบิทแคช สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ แค่มีรายได้เดือนละ 8,000 บาท

สินเชื่อแรบบิทแคช มีรายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน ก็สามารถกู้ได้ วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาท สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่ต้องรอคิว