สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใช้รายได้ในครัวเรือน 200,000บาท

20 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลล่าสุด 19 พ.ย. 2564 กระทรวงการคลังได้เปิดเผยเกณฑ์รายได้ต่อครอบครัวเป็น 200,000 บาท/ปี สำหรับเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาครบครัวที่มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

  1. มีรายได้ในครัวเรือนไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
  2. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
  3. อายุ 18 ปีขึ้นไป
  4. มีทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท
  5. มีรถยนต์ บัตรเครดิต บ้าน ที่ดิน จะถูกนำมาพิจารณา
เกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยกตัวอย่างรายได้ในครอบครัว

ให้พิจารณาถึงรายได้รวมภายในครอบครัวก่อน แล้วจึงจะคำนวนรายได้เป็นรายบุคคลเพื่อคัดสิทธิให้กับผู้เข้าเกณฑ์คนจนจริงๆเท่านั้น

ครอบครัวที่ 1

เมื่อนำมารวมกันแล้วจะเท่ากับ 260,000 บาท ซึ่งถือว่ารายได้ในครอบครัวนี้เกินเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

*เมื่อไม่ผ่าน

ครอบครัวที่ 2

เมื่อนำมารวมกันแล้วจะเท่ากับ 200,000 บาท/ปี แล้วหารด้วยจำนวนคนในครอบครัวคือ 3 จะเท่ากับว่า ครอบครัวนี้มีรายได้ต่อคนตกคนละ 66,666 บาท/ปี

หมายความว่า ครอบครัวที่ 2 มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ แต่ด้วยสามีที่มีรายได้เกณฑ์ 100,000 บาท/ปี จะไม่ได้รับสิทธิ และบุตรที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ 18 ปี ซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สรุปดังนี้

ครอบครัวที่ 3

เมื่อนำรายได้มารวมกันแล้วจะได้เท่ากับ 120,000 บาท/ปี หารด้วยจำนวนคนที่อยู่ในครอบครัว 5 คน จะเท่ากับว่า รายได้ต่อคนต่อปี 24,000บาท/ปี

หมายความว่า ครอบครัวที่ 3 มีสิทธิได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สรุปดังนี้

รมช.สันติ เปิดเผยถึงเกณฑ์รายได้รวมในครอบครัวที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
รมช.สันติ แจ้งปรับเกณฑ์รายได้ในครัวเรือนเป็น 2 แสน