สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

วิธีขอเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5 ตุลาคม 2564

เปิดขั้นตอนขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์พิเศษ 7 อย่างในเดือนตุลาคมนี้

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 2. วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 3. ส่วนลดค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 4. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 55 บาท
 5. เงินคืนค่าไฟ 230 บาท (เดือนสุดท้าย)
 6. เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาท
 7. เพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาท
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า สูงสุด 315บาท/เดือน

 1. เข้าเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / การไฟฟ้านครหลวง
 2. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. ป้อนเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
 4. กดบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน
 5. รอรับเงินคืนในเดือนถัดไป ทุกๆวันที่ 18

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

ข้อมูลที่ต้องป้อนมีดังนี้

 1. เลขประจำตัวประชาชน (Citizen ID)
 2. เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card No.)
 3. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile No.)
 4. หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA No.)
 5. รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า (PEA No.)
 6. เลือกบิลประจำเดือน
 7. จำนวนเงินค่าไฟฟ้าในรอบบิลที่เลือกจากข้อ 6

เมื่อท่านป้อนข้อมูลการขอรับเงินคืนค่าไฟจากเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วให้ท่านกดปุ่มเพื่อยืนยัน

เว็บไซต์ลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทต่อเดือน
ลงทะเบียนรับเงินคืน ค่าไฟฟ้า 315 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงไทย

ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดลงทะเบียนได้จากที่นี่

ข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อรับเงินคืน ค่าไฟฟ้ามีดังนี้ครับ

เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม ลงทะเบียน

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงไทย
การไฟฟ้านครหลวงไทยลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี
ส่วนลดค่าไฟฟ้า และส่วนลดค่าน้ำประปาสิทธิ์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินคืนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

อ้างอิงสิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเพจไทยคู่ฟ้า