สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปา สูงสุดเดือนละ 100บาท

7 ตุลาคม 2564

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปา 100บาท

  1. เข้าเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กดที่นี่
  2. ป้อนข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  3. เลือกรูปภาพที่ปรากฏ
  4. กดปุ่ม ตกลง
  5. ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา
  6. หากลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน กับเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ตรงกัน แนะนำให้กดเลือก ไม่ใช่
  7. กดปุ่ม ยืนยัน

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค

ให้ท่านเข้าเว็บไวต์ของการประปาส่วนภูมิภาค https://register.pwa.co.th/ เลือกเมนู ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปา (เมนูจะอยู่ล่าสุด)

กดเลือกเมนูลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือกดที่นี่เพื่อลงทะเบียนรับค่าน้ำประปา 100 บาท
เลือกเมนูลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าน้ำประปา

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน

ให้ท่านป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง (ในช่อง Email และ เบอร์โทรศัพท์ หากไม่มีก็ไม่ต้องป้อน)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาสามารถลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดได้แล้ว
เว็บไซต์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปา

ขั้นตอนที่ 3 เลือกรูปภาพให้ตรงกับข้อความ

ให้ท่านเลือกรูปภาพให้ตรงกับข้อความที่ระบบแจ้ง เช่น ระบบแจ้งว่า “เลือกหรือกด (Click or touch) ลูกกุญแจ (Key)” ก็ให้ท่านกดรูปภาพลูกกุญแจ เป็นต้น

ให้เลือกรูปภาพที่ตรงกับข้อความที่ปรากฏ
เลือกรูปภาพที่เห็นให้ตรงกับข้อความที่ระบบแจ้ง

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่มตกลง

เมื่อท่านได้ทำการป้อนข้อมูลครบหมดแล้วให้ท่านกดที่ปุ่มตกลง เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินคืนค่าน้ำประปาสูงสุด 100บาท

กดที่ปุ่มตกลง เพื่อลงทะเบียนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินคืนค่าน้ำประปา 100บาท
กดปุ่มตกลง เพื่อสมัครรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำประปา

ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำประปา เช่น ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เป็นต้น

เลือกว่าข้อมูลที่ป้อนทั้งหมดว่าผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เป็นคนเดียวกับบ้านเลขที่ใช่ หรือไม่

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา
ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา

ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันข้อมูล

ชื่อผู้ลงทะเบียนกับบ้านใช้สิทธิเป็นบุคคลเดียวกัน ใช่ หรือ ไม่ใช่

ยืนยันข้อมูลว่าใช่คนเดียวกันกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่
ยืนยันข้อมูลเป็นบุคคลเดียวกันกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันข้อมูล

ยืนยันและบันทึกข้อมูลเรียบร้อย การลงทะเบียนสิทธิเงินคืนค่าน้ำประปาเรียบร้อย
ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปาเรียบร้อย