สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%

7 กุมภาพันธ์ 2566

ธนาคารกรุงศรีมาพร้อมกับสินเชื่อส่วนบุคคลลออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสที่คุณฝ้ารอ กับบริการกู้เงินสดดอกเบี้ยต่ำ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงศรี สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์
สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

พนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั่งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของธุระกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปล่อยสินเชื่อ up เงินด่วน วงเงินสูงสุด 100,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

*ยกเว้นไม่ต้องนำส่ง สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาของผู้สมัครตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับลูกค้าโปรแกรม Payroll Package บัญชีเงินฝากที่ได้รับโอนเงินสินเชื่อจะเป็นบัญชีที่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น

กรณีเจ้าของกิจการ

*ยกเว้นไม่ต้องนำส่ง สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาของผู้สมัครตามที่แจ้งประสงค์ไว้

อัตราดอกเบี้ย

 

ตารางอัตราดอกเบี้ยกรุงศรี
อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนแน่นอน

 

ตารางดอกเบี้ยกรุงศรี
อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนขั้นต่ำ
จุดเด่นสินเชื่อ
วงเงินสูงสุด 5 เท่าแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ของของธนาคารกรุงศรี

 

สมัครสินเชื่อ