สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

สินเชื่อเงินด่วน ด้วยทะเบียนรถ รับเงินภายใน 20 นาที ที่เมืองไทย แคปปิตอล

15 ธันวาคม 2565

อยากขอสินเชื่อเงินด่วน ด้วยทะเบียนรถจักรยานยนต์ ต้องทำยังไง วันนี้เรามีเทคนิคการเตรียมเอกสารให้ อนุมัติง่าย ได้เงินไวมาฝากกัน

แชร์เทคนิคการยื่นกู้ได้ไว ของเมืองไทยแคปปิตอล กับสินเชื่อเงินด่วน ด้วนทะเบียนรถจักรยานยนต์
สินเชื่อเงินด่วน ด้วยทะเบียนรถจักรยานยนต์

– บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงผู้กู้

– สำเนาะทะเบียนบ้าน

– เล่มทะเบียนรถตัวจริง

– เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่สาขาร้องขอ

– รถจักรยานยนต์

เพียงเท่านี้ก็รออนุมัติ รับเงินได้เลย

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

สินเชื่อทะเบียนรถ ต้องการเงินสด รถคุณช่วยได้
สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล สำหรับคนมีรถ

 

สินเชื่อ 5000 ไม่เช็คบูโร รับเงินทันที

สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์

วงเงินสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

วงเงินสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สินเชื่อทะเบียนรถใช้เพื่อการเกษตร

วงเงินสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อนชำระ

หมายเหตุ :

  1. สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภท การผ่อนชำระมีทั้งแบบรายเดือน และรายงวด 3 -4 เดือน
  2. อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อทะเบียนรถแต่ละประเภทของบริษัท

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย นอกจากค่างวด

กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด

การคิดดอกเบี้ยแต่ละประเภทของ สินเชื่อเงินด่วน ด้วยทะเบียนรถจักรยานยนต์

สินเชื่อรถจักยานยนต์กับเมืองไทยแคปปิตอล
การคิดดอกเบี้ยของเมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อรถจักยานยนต์

การดำเนินการหลังจากการยึดรถ

เมื่อมีการจำหน่ายรถที่มีทะเบียนเป็นประกันมาชำระหนี้ และมูลค่ารถเกินกว่ามูลหนี้คงค้าง บริษัทจะคืนเงินส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ลูกค้า หากขาดทุน ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบภาระหนี้ที่เหลือจนครบทั้งหมด

คำเตือน “กรณีผิดนัดชำระ”

การทำประกันภัย

ประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารที่อยู่ในรถ หรือบุคคลที่อยู่นอกรถที่ประสบภัยจากรถ

ข้อดีของการทำประกันถัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันภาคสมัครใจ (ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม)

เพื่อคุ้มครองความสูญเสียต่อชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันสืบเนื่องจากการประสบอุบัติเหตุของผู้เอาประกัยภัย

ข้อดีของการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

เงินสด ทันใจ อนุมัติไว 20 นาที กับเมืองไทย
สินเชื่อด่วน ที่เมืองไทยแคปปิตอลทุกสาขา

ช่องทางการติดต่อ