สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโรแฟนเพจมีข่าวดี รวมวิธีสมัครเงินด่วน สมัครสินเชื่อ

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ dlt elearning กรมขนส่งทางบก

10 พฤษภาคม 2565

ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลสามารถอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ dlt elearning ได้อยู่นะครับ เบื้องต้นจะเข้าร่วมอบรมได้แต่ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ และ รถยนต์ โดยใช้เวลาอบรมประมาณ 1 ชั่วโมงครับ

วิธีลงทะเบียนต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์

ขั้นตอนและวิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ในขั้นตอนแรกท่านจะต้องเช็คตัวเองก่อนนะครับว่า มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทอะไรอยู่ ให้ดูตามข้อมูลด้านบน เสร็จแล้วก็ให้ท่านทำตามนี้ครับ

วิธีสมัครเข้ารับการฝึกอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถ dlt elearnign

  1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนต่อใบขับขี่ออนไลน์
  2. กดปุ่ม ลงทะเบียน
  3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม ดำเนินการต่อ
  4. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียน กดปุ่มยืนยัน

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนทำใบขับขี่ออนไลน์

ให้ท่านกดเข้าเว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/ เพื่อเข้าเว็บไซต์ระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถ

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์แล้วให้เลือกลงทะเบียน

ให้เลือกเมนู ลงทะเบียน ปุ่มสีม่วง

กดลงทะเบียนเพื่ออบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากกรมการขนส่งทางบก
กดสมัครเพื่อเข้าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ให้ท่านกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน พร้อมทั้งวันเดือนปีเกิด พร้อมกดปุ่ม ดำเนินการต่อ

กรอกข้อมุลส่วนตัว พร้อมทั้งวันเดือนปีเกิด ของตัวเอง
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถุกต้อง

ขั้นตอนที่ 4 ยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อเข้าอมรมทำใบขับขี่ออนไลน์

จะมีหน้าจอขึ้นแจ้งเงื่อนไขการลงทะเบียน Conditions of registration : กรมการขนส่งทางบกจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นเพื่อแสวงหาผลกำไร หรือ แจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ท่านยินยอมและยอมรับข้อตกลงการให้ขุ้อมูลหรือไม่

*กรุณา กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ให้ท่านทำเครื่องหมายถูกในช่อง ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข พร้อมกดปุ่ม ยืนยันสีม่วง

ยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียนต่อใบขับขี่ออนไลน์
ตกลงและยืนยันการสมัครเข้ารับการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

วิธีต่อใบขับขี่ด้วยการเข้าอมรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ท่านมีระยะเวลาในการเข้าร่วมรมรวมๆแล้ว 90 วันนับตั้งแต่ท่านกดลงทะเบียนเพื่ออบรมครับ แนะนำให้ดูคลิปในวันเดียวให้จบเพื่อความเข้าใจของเนื้อหาครับ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบเพื่ออบรมจากคลิปวีดีโอ

เมื่อท่านทำขั้นตอนที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาท่านมายังหน้าเข้าระบบเพื่อเข้าอบรมใบอนุญาตขับรถออนไลน์จากคลิปวีดีโอ

กรอกข้อมุลให้ครบกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ ปุ่มสีม่วง

เข้าสู่ระบบเพื่อดูคลิปอบรมต่อใบอนุญาตขับขี่
เข้าระบบเพื่อดูคลิปอบรมใบขับขี่ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 เหลือหลักสูตรอบรมใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์

หลักสูตรที่ 1 ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

รายละเอียดหลักสูตร ต่ออายุใบอนุญาต รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์

หลักสูตรที่ 2 ใบอนุญาตขับรถขนส่ง

รายละเอียดหลักสูตร ต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1 – 4, ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1-4

หลักสูตรที่ 3 ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี

รายละเอียดหลักสูตร ต่ออายุ รถจักรยายนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์ ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขั้นไป

หลักสูตรที่ 4 ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

รายละเอียดหลักสูตร ต่ออายุ รถจักรยายนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ และรถยนต์สาธารนะ

เลือกหลักสูตรของการอบรมให้ตรงกับประเภทของใบขับขี่ของเรา
เลือกประเภทการอบรมตรงกับใบขับขี่ของเรา

ขั้นตอนที่ 3 เข้าอบรม ดูคลิปวีดีโอจากหน้าเว็บไซต์

ให้ดูคลิปวีดีโอให้จนครบจำนวนชั่วโมง แนะนำให้ดูครั้งเดียวให้จบนะครับ

หากท่านมีความจำเป็นต้องปิดหน้าต่างการดูคลิปการอบรม เมื่อท่านเข้ารถบบอีกครั้งพอถึงหน้านี้ให้กดปุ่ม ดำเนินการต่อเพื่อดูคลิปต่อไปครับ

ขั้นตอนที่ 4 หลักฐานผ่านการอบรมทำใบขับขี่ออนไลน์

ต่อจากขั้นตอนที่ 3 เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ปุ่มสีส้มๆ จะมีข้อความให้ท่านกด “หลักฐานการผ่านอบรม

ระบบแจ้งท่านจบหลักสูตรการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
แจ้งว่าเราจบหลักสูตรการอบรมต่อใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
หลักฐานการเข้าอบรมต่อใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์
หลักฐานผ่านการอบรมแล้ว จะระบุวันที่อบรมต่อใบอนุญาตขับขี่

อ้างอิง เว็บไซต์กรมขนส่งทางบก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเบิกเงินทดแทนรายได้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รักษาตัวอยู่บ้านได้เงินกี่บาท สามารถเบิกเงินทดแทนรายได้จากที่ไหน

มาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท เบิกกับสำนักงานประกันสังคม 2565

รายละเอียดมาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท ใช้เอกสารอะไรในการเบิกงานทดแทนการขาดรายได้ สามารถเบิกเงินมาตรา 40 ได้จากที่ไหน

ครม เห็นชอบโครงการ 3 ขอ พร้อมแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคมให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยผู้ประกันตน

โครงการ 3 ขอ ขอกู้ ขอยืม ขอคืน ครม. อนุมัติหลักการทั้ง 3 ขอแล้ว

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้ดีใจ กับ โครงการ 3 ขอ ได้ผ่าน ครม. และ ครม. ได้อนุมัติในหลักการแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว

สมัครโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ได้ที่ไหนบ้าง ใช้เอกสารอะไรในการสมัคร ขั้นตอนสมัครมีอะไรบ้าง

ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ลงทะเบียนได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สมัครโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติได้ที่ไหน ขั้นตอนลงทะเบียนมีอะไรบ้าง เสียงเงินกี่บาท

ปลดล็อกเงินชราภาพ ให้คืน ให้กู้ ให้เลือก โดยผู้ที่สนใจกู้เงินสามารถนำเป็นหลักทรัยพ์กู้เงินกับธนาคารได้

3 ทางเลือก กู้เงินชราภาพ สำนักงานประกันสังคม เสนอ ครม ปลาย พ.ค. 2565

เตรียมปลดล็อกเงินชราภาพ ให้กู้ ให้คืน ให้เลือก โดยก่อนหน้านั้นเสนอให้ปล่อยกู้เงินชราภาพ ทั้งนี้ได้ขอสรุปดังที่กล่าว

วิธีสมัครเงินอุดหนุนเด้กเดือนละ 600 บาทที่ อบต เขต เทศบาล

วิธีสมัครเงินอุดหนุนเด็ก รับเดือนละ 600 บาท ที่ อบต เขต และเทศบาล 2565

ขั้นตอนสมัครเงินอุดหนุนเด็กรับเดือนละ 600 บาทต่อเดือน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถสมัครรับเงินเด็กได้ที่ อบต เขต และเทศบาล