สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโรแฟนเพจมีข่าวดี รวมวิธีสมัครเงินด่วน สมัครสินเชื่อ

มาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท เบิกกับสำนักงานประกันสังคม 2565

15 พฤษภาคม 2565

สรุปการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินกับสำนักงานประกันสังคมเมื่อต้องนอนรักษาตังที่บ้านของผู้ประกันตนมาตรา 40 (ม.40) โดยมีหลายคำถามที่มีคำตอบแล้ววันนี้ เช่น มาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท เบิกเงินได้จากที่ไหน ได้เงินวันละเท่าไร เป็นต้น

รายละเอียดผู้ประกันตนมาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท?

สิทธิผู้ประกันตนที่จะได้รับ ทางเลือกที่ 1, 2  และ 3

1. ผู้ป่วยใน เข้ารับการรักษาตัวที่สถานพยๅบาล (นอนค้าง) ได้รับวันละ 300 บาท (ยึดตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข) ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (ดูในรูปด้านล่าง)

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีนอนค้าง

  1. ใบรับรองแพทย์
  2. หรือ เอกสารทางการแพทย์
  3. หรือ เอกสารอื่นที่ระบุว่าผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยโควิด 19 เข้ารับการรักษาเป็นผุ้ป่วยในโรงพยๅบาล / โรงพยๅบาลสนาม / Hospitel

2. ผู้ป่วยนอก กรณีที่ไม่ได้นอนโรงพยๅบาล (ไม่ได้นอน) จะได้รับเงินวันละ 200 บาท (ยึดตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป (ดูในรูปด่านล่าง)

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีไม่ได้นอนค้าง

  1. ใบรับรองแพทย์
  2. หรือ เอกสารทางการแพทย์
  3. หรือ เอกสารอื่นที่ระบุว่าผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับการดูแลรักษาในที่พัก (Home Isolation) หรือ การดูแลแยกกักตัวในชุมชน (Community) ให้ถือว่าเป็นการหยุดเพื่อพักรักษาพยๅบาลตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
สิทธิผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 รักษาตัวอยู่บ้านได้เงินกี่บาท
สิทธิ์เงินทดแทนขาดรายได้มาตรา 40 รักษาตัวอยู่บ้านได้เงินกี่บาท

สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 เฉพาะทางเลือกที่ 1 และ 2

วันละ 50 บาท : กรณีไปพบแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) และแพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยๅบาล

*ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข

สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 เฉพาะทางเลือกที่ 3

เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยๅบาล : ไม่คุ้มครอง (ผู้ป่วยนอก)

ผู้ประกันตนมาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท มีรายละเอียดแล้วครับ
รายละเอียดมาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาทจากสำนักงานประกันสังคม

เอกสารที่ใช้เบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอัตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนมาตรา 40

  1. แบบคำร้องรับประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 (เอกสร สปส.2-01/ม.40) พร้อมลงชื่อในแบบฟอร์มด้วยตัวเอง
  2. บัตรประชาชนตัวจริง
  3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
  4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุงไทย กรุงศรี ออมสิน ธ.ก.ส. อย่ๅงใดอย่ๅงหนึ่ง

ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่)

ประกันสังคมดูแลเมื่อเรานอนรักษาตัวที่บ้านอย่ๅงไรบ้าง

หากหยุดรักษาตัวนานเกิน 30 วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างได้ หรือ กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนานจ้างครับ

ประกันสังคมยังจ่ายค่ารักษาพยๅบาลให้ท่านอีกด้วย

โดยใช้เงินจากสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่ารักษาพยๅบาลให้ผู้ประกันตน ดังนี้

กักตัวที่บ้าน ประกันสังคมพร้อมดูแล รับเงินคนละเท่าไร เบิกเงินได้ที่ไหน
มาตรา 40 ยังได้เงิน แม้กักตัวอยู่ที่บ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 1506 สายด่วนประกันสังคม 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

เพจเฟสบุ๊ค ssofanpage สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ครม เห็นชอบโครงการ 3 ขอ พร้อมแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคมให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยผู้ประกันตน

โครงการ 3 ขอ ขอกู้ ขอยืม ขอคืน ครม. อนุมัติหลักการทั้ง 3 ขอแล้ว

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้ดีใจ กับ โครงการ 3 ขอ ได้ผ่าน ครม. และ ครม. ได้อนุมัติในหลักการแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว

วิธีลงทะเบียนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ กรมการขนสา่งทางบก

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ dlt elearning กรมขนส่งทางบก

แนะนำขั้นตอนอบรมทำใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ dlt elearning ล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2565 สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมอบรมใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง

สมัครโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ได้ที่ไหนบ้าง ใช้เอกสารอะไรในการสมัคร ขั้นตอนสมัครมีอะไรบ้าง

ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ลงทะเบียนได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สมัครโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติได้ที่ไหน ขั้นตอนลงทะเบียนมีอะไรบ้าง เสียงเงินกี่บาท

ปลดล็อกเงินชราภาพ ให้คืน ให้กู้ ให้เลือก โดยผู้ที่สนใจกู้เงินสามารถนำเป็นหลักทรัยพ์กู้เงินกับธนาคารได้

3 ทางเลือก กู้เงินชราภาพ สำนักงานประกันสังคม เสนอ ครม ปลาย พ.ค. 2565

เตรียมปลดล็อกเงินชราภาพ ให้กู้ ให้คืน ให้เลือก โดยก่อนหน้านั้นเสนอให้ปล่อยกู้เงินชราภาพ ทั้งนี้ได้ขอสรุปดังที่กล่าว

วิธีสมัครเงินอุดหนุนเด้กเดือนละ 600 บาทที่ อบต เขต เทศบาล

วิธีสมัครเงินอุดหนุนเด็ก รับเดือนละ 600 บาท ที่ อบต เขต และเทศบาล 2565

ขั้นตอนสมัครเงินอุดหนุนเด็กรับเดือนละ 600 บาทต่อเดือน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถสมัครรับเงินเด็กได้ที่ อบต เขต และเทศบาล