สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโรแฟนเพจมีข่าวดี รวมวิธีสมัครเงินด่วน สมัครสินเชื่อ

จ่ายเงินประกันสังคมเกิน ขอคืนได้ที่ไหน ต้องทำอย่างไร มาตรา 40

11 พฤษภาคม 2565

สำนักงานประกันสังคมแจ้งปรับลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้ง 3 ทางเลือก ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฏาคม 2565 รวม 6 เดือน โดยผู้ที่จ่ายเงินประกันสังคมเกินสามารถยื่นขอรับเงินคืนได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (เฉพาะผู้ที่ชำระเงินในวันที่ 1 ก.พ. – 7 พ.ค. 65)

ขอคืนภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันชำระเงินในเดือนที่จะขอคืน

วิธีขอรับเงินคืนเมื่อจ่ายเงินประกันสังคมเกิน มาตรา 40 ทั้ง 3 ทางเลือก

  1. ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ ถูกต้อง ชัดเจน
  3. แนบเอกสารประกอบ เช่น หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร สลิปชำระเงิน เป็นต้น
  4. ส่งเอกสาร หรือ จดหมายไปที่สำนักงานประกันสังคม

รองรับ 4 ธนาคาร คือ ออมสิน ธ.ก.ส. กรุงศรี และ กรุงไทย เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร สปส. 1-40/7 แบบคำร้องขอเงินคืน

ให้ท่านดาวน์โหลดเอกสาร สปส. 1-40/7 แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (เอกสารมี 2 แผ่น)

เอกสาร สปส 1-40/7 จ่ายเงินประกันสังคมเกินขอเงินคืนได้โดยใช้แบบคำร้องนี้
จ่ายเงินประกันสังคมเกิน เขียนคำขอรับเงินคืน มาตรา 40 ได้จากเอกสาร สปส. 1-40/7

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ ชัดเจน

ให้ท่านเขียน หรือ กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โดยส่วนที่ 1 เราจำเป็นต้องกรอก และส่วนที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเป็นคนกรอก

และลงลายมือชื่อรับรอง

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมเอกสารแนบ

เอกสารที่ต้องส่งไปให้สำนักงานประกันสังคมมี 4 เอกสารดังนี้

*เอกสารใบเสร็จ ไม่มีไม่ต้องแนบก็ได้ (เจ้าหน้าที่จะดูในระบบประกันสังคมแทน)

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเอกสารไปสำนักงานประกันสังคม ประจำจังหวัด

ชื่อผู้รับ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัด …

ที่อยู่ : กดที่นี่เพื่อดูสำนักประกันสังคม

* อาศัยอยู่ในจังหวัดอะไรก็ให้ส่งตามที่อยู่สำนักงานประกันสังคมในจังหวัดนั้นๆ 

ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ระยะเวลา 6 เดือน กุมภาพันธ์ ถึง กรกฏาคม 2565
รายละเอียดลดเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40

อัตราเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40

ปรับอัตราการนำเงินส่ง 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพช่วยผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กุมภาพันธ์ – กรกฏาคม 2565

  1. ทางเลือกที่ 1 เก่า 70 บาท อัตราใหม่ 42 บาท
  2. ทางเลือกที่ 2  เก่า 100 บาท อัตราใหม่ 60 บาท
  3. ทางเลือกที่ 3  เก่า 300 บาท อัตราใหม่ 180 บาท

หากท่านจ่ายเงินประกันสังคมเกิน แนะนำให้ขอรับเงินคืนผ่านแบบฟอร์ม สปส. 1-40/7 ตามขั้นตอนด้านบนครับ

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1

ผู้ส่งเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 จะได้ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2

ผู้ส่งเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 จะได้ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3

ผู้ส่งเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จะได้ประโยชน์ทดแทน 5 กรณี คือ

ลดอัตราเงินสมทบมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคม
ลดเงินสมทบอัตราใหม่ มาตรา 40

อ้างอิง สำนักงานประกันสังคม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเบิกเงินทดแทนรายได้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รักษาตัวอยู่บ้านได้เงินกี่บาท สามารถเบิกเงินทดแทนรายได้จากที่ไหน

มาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท เบิกกับสำนักงานประกันสังคม 2565

รายละเอียดมาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท ใช้เอกสารอะไรในการเบิกงานทดแทนการขาดรายได้ สามารถเบิกเงินมาตรา 40 ได้จากที่ไหน

ครม เห็นชอบโครงการ 3 ขอ พร้อมแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคมให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยผู้ประกันตน

โครงการ 3 ขอ ขอกู้ ขอยืม ขอคืน ครม. อนุมัติหลักการทั้ง 3 ขอแล้ว

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้ดีใจ กับ โครงการ 3 ขอ ได้ผ่าน ครม. และ ครม. ได้อนุมัติในหลักการแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว

วิธีลงทะเบียนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ กรมการขนสา่งทางบก

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ dlt elearning กรมขนส่งทางบก

แนะนำขั้นตอนอบรมทำใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ dlt elearning ล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2565 สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมอบรมใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง

สมัครโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ได้ที่ไหนบ้าง ใช้เอกสารอะไรในการสมัคร ขั้นตอนสมัครมีอะไรบ้าง

ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ลงทะเบียนได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สมัครโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติได้ที่ไหน ขั้นตอนลงทะเบียนมีอะไรบ้าง เสียงเงินกี่บาท

ปลดล็อกเงินชราภาพ ให้คืน ให้กู้ ให้เลือก โดยผู้ที่สนใจกู้เงินสามารถนำเป็นหลักทรัยพ์กู้เงินกับธนาคารได้

3 ทางเลือก กู้เงินชราภาพ สำนักงานประกันสังคม เสนอ ครม ปลาย พ.ค. 2565

เตรียมปลดล็อกเงินชราภาพ ให้กู้ ให้คืน ให้เลือก โดยก่อนหน้านั้นเสนอให้ปล่อยกู้เงินชราภาพ ทั้งนี้ได้ขอสรุปดังที่กล่าว

วิธีสมัครเงินอุดหนุนเด้กเดือนละ 600 บาทที่ อบต เขต เทศบาล

วิธีสมัครเงินอุดหนุนเด็ก รับเดือนละ 600 บาท ที่ อบต เขต และเทศบาล 2565

ขั้นตอนสมัครเงินอุดหนุนเด็กรับเดือนละ 600 บาทต่อเดือน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถสมัครรับเงินเด็กได้ที่ อบต เขต และเทศบาล