สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

วิธีสมัครมาตรา 40 ออนไลน์ ขั้นตอนลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม

29 เมษายน 2565

สำนักงานประกันสังคมเชิญบุคคลทั่วไปสมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 พร้อมรับสิทธิ์หลายอย่าง เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต ชราภาพ เงินสงเคราะห์บุตร เป็นต้น โดยมี 3 ทางเลือก 70 – 300 บาท สมัครง่าย ได้รับสิทธิ์สวัสดิการทันที

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ ผู้ประกันตนโดยอิสระ ซึ่งมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 

ลดอัตราเงินสมทบมาตรา 40 6 เดือน
ลดส่งเงินสมทบนาน 6 เดือน มาตรา 40

วิธีสมัครมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม 2565

มีอยู่ 2 วิธีด้วยกันดังนี้

 1. สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/
 2. สมัครด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่, เซเว่นฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ, ธนาคาร ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และ บิ๊กซี ทั่วประเทศ

ขั้นตอนลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์

 1. กดเข้าเว็บไซต์ ลงทะเบียนมาตรา 40 ที่นี่
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 3. กรอกรายละเอียดข้อมูลการติดต่อ
 4. เลือกรูปแบบเงินสมทบ โดยจะมี 3 ทางเลือก
 5. เลือกว่าเป็น ข้าราชการบำเหน็จบำนาญหรือไม่
 6. รอ SMS ยืนยันการสมัคร
 7. ชำระเงินมาตรา 40 ตามสิทธิ์ที่ท่านเลือกไว้

ระบบจะเริ่มนับสิทธิ์ที่ท่านได้รับทันทีหลังได้รับการชำระเงินของท่าน (เมื่อท่านมาดูข้อมูลในแอป SSO จะต้องรอระบบอัปเดต ประมาณ 3-7 วัน)

ขั้นตอนสมัครมาตรา 40 ผ่านสำนักงานประกันสังคม หรือ ร้านเซเว่น บิ๊กซี ธนาคาร ธ.ก.ส.

 1. แจ้งพนักงานว่ามาสมัครมาตรา 40 ของประกันสังคม
 2. เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่อง EDC
 3. พนักงานยื่นยันตัวตนของท่านสักครู่ (สอบถามข้อมูล ถ่ายรูป เพื่อยืนยันตัวตน)
 4. แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้พนักงาน
 5. ระบบจะส่ง SMS ยืนยันการสมัคร
 6. ชำระเงินมาตรา 40 ตามที่ท่านได้เลือกไว้

ระบบจะอัปเดตข้อมูลในแอปของท่านประมาณ 3 – 7 วัน ขอให้ท่านเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อยืนยันการชำระเงินค่าสมัครมาตรา 40 เรียบร้อยแล้ว

สิทธิประโยชน์ของผู้สมัครมาตรา 40 ผู้ประกันตนโดยอิสระจากสำนักงานประกันสังคม
สมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้สิทธิอะไรบ้าง?

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 มีอะไรบ้าง?

 1. บัตรประชาชน
 2. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

มีเอกสารหลักฐานเพียง 2 อย่างนี้ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพื่อขอรับสิทธิ์พิเศษอื่นๆได้แล้วครับ

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องมีอะไรบ้าง?

 1. เป็นคนไทย
 2. มีอายุ 15 – 65 ปี
 3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33 )
 5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 6. ไม่เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 7. บุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม ก็สมัครได้
 8. เป็นผู้ถือบัตรประชาชนคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วย เลข 0, 6, 7 ยกเว้น 00
ขั้นตอนและวิธีสมัครมาตรา 40 เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
วิธีสมัครมาตรา 40 ออนไลน์ ในระบบประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40 มีอะไรบ้าง?

1 ประกบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้

2 ทุพพล รับเงินทดแทนการขาดรายได้

3 กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

4 กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

เฉพาะทางเลือกที่ 2 และ 3 เท่านั้น

5 เงินสงเคราะห์บุตร ได้รับรายเดือน

เฉพาะทางเลือกที่ 3 เท่านั้น

ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ (จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 36 เดือน)

รายละเอียดทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ การสมัครมาตรา 40 ประกันสังคม
วิธีสมัครมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครมาตรา 40 ได้ที่

สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โทร 1506 หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ เฟสบุ๊ค สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน