สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโรแฟนเพจมีข่าวดี รวมวิธีสมัครเงินด่วน สมัครสินเชื่อ

ถาม ตอบ โครงการวินเซฟ ช่วยจ่ายค่าน้ำมัน 50 บาทต่อวัน

6 พฤษภาคม 2565

รวมคำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับโครงการวินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมัน 50% จากกระทรวงพลังงาน

เป็นโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่จักรยายนต์สาธารณะ ( วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) โดยผู้ขับรถจักรยายนต์สาธารณะที่ได้เข้าร่วมโครงการวินเซฟจะต้องมีใบอนุญาติขับรถจักรยายนต์ที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยายนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบก ณ 22 มีนาคม 2565

หรือ สนใจกู้เงินด่วน 5,000 บาท กับทางเมืองไทยแคปปิตอล มีรายละเอียด

โครงการวินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมัน 50% สำหรับกลุ่มขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
โครงการวินเซฟ ช่วยจ่ายค่าน้ำมันมอเตอร์โซค์รับจ้าง

ผู้ได้รับสิทธิ โครงการวินเซฟ เป็นใครบ้าง ?

  1. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565
  2. มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกต้องกฏหมาย
  3. ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการอื่นๆ ของรัฐ
  4. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอื่นๆ ของรัฐ
เริ่มใช้สิทธิวินเซฟ ส่วนลดค่าน้ำมันได้ 8 พ.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
ใช้สิทธิวินเซฟได้ 8 พ.ค. – 30 ก.ค. 65

ตรวจสอบสิทธิวินเซฟ ได้อย่างไร?

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะเห็นแบนเนอร์โครงการบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

เช็คสิทธิ์วินเซฟได้อย่างไร?

กดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

คุณสมบัติผู้สมัครรับสิทธิ์โครงการวินเซฟ ช่วยค่าน้ำมัน 50% สูงสุด 50 บาทต่อวัน
คุณสมบัติรับสิทธิวินเซฟ ช่วยค่าน้ำมันสูงสุดวันละ 50 บาท

ได้รับสิทธิจำนวนเท่าไหร่?

ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน

 

วิธีกำรใช้สิทธิ ทำอย่างไร?

ใช้สิทธิผ่านแอป “เป๋าตัง” และต้องมีการเติมเงินใน G-Wallet โดยภาครัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บาท/วัน ผู้ใช้สิทธิจ่ายเอง 50%

 

วิธีการใช้สิทธิ ทำอย่างไร?

ใช้สิทธิผ่านแอป “เป๋าตัง” และต้องมีการเติมเงินใน G-Wallet
โดยภาครัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บาท/วัน ผู้ใช้สิทธิจ่ายเอง 50%

 

วิธีการใช้สิทธิวินเซฟ ทำอย่างไร?

ใช้สิทธิผ่านแอป “เป๋าตัง” โดยใช้จ่ายแบบ Co-pay รัฐบาล 50% ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน
ส่วนที่เหลือผู้ใช้สิทธิชาระผ่าน G-wallet

 

โครงการวินเซฟใช้เติมนำมันได้ทุกปั๊มหรือไม่?

สามารถใช้สิทธิได้ที่สถานึบริการที่เข้าร่วมโครงการ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการการ
ที่เข้าร่วมฯได้ที่ www.doeb.go.th >> แบนเนอร์ “วินเซฟ”

 

การรับสิทธิ มีจำกัดระยะเวลำหรือไม่ ว่ำต้องกดรับสิทธิก่อนวันที่ 5 พฤษภำคม 2565 หรือกดรับสิทธิวันสุดท้ำย วันที่เท่ำไร?

  1. เริ่มกดรับสิทธิได้วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการปรากฎแบนเนอร์ อาจขึ้นอยู่กับ Version
    ระบบปฏิบัติการ ของแต่ละ Device
  2. กดรับสิทธิวันสุดท้ายได้ถึง 31 กรกฎาคม 2565 (วันสิ้นสุดโครงการ)

 

ช่องทำงกำรยืนยันตัวตนเพื่อผูก G-wallet บนแอปเป๋าตังมีช่องทางใดบ้าง?

ปัจจุบันช่องทางการยืนยันตัวตน G-wallet บนแอปเป๋าตังมี 2 ช่องทาง

 

กรณีสแกนใบหน้าไม่สำเร็จต้องดำเนินการอย่างไร?

กรณีสแกนใบหน้าไม่สาเร็จสามารถดำเนินการติดต่อได้ช่องทางต่อไปนี้

 

กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือ นำมสกุล ชื่อที่แสดงบน G-wallet ในแอปฯเป๋าตังจะแสดงเป็นชื่อเดิมหรือชื่อใหม่?

กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ชื่อที่แสดงบน G-wallet ยังแสดงเป็นชื่อเดิม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบ กับการใช้สิทธิโครงการภาครัฐแต่อย่างใด เพราะสิทธิดังกล่าวยึดจากเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวินเซฟได้ที่ไหนบ้าง?

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ศูนย์ช่วยเหลือสถานีบริการน้ำมัน

ติดต่อสอบถามวินเซฟ เบอร์โทร call center เกียวกับโครงการ
เบอร์วินเซฟ โทรหาวินเซฟ call center

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเบิกเงินทดแทนรายได้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รักษาตัวอยู่บ้านได้เงินกี่บาท สามารถเบิกเงินทดแทนรายได้จากที่ไหน

มาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท เบิกกับสำนักงานประกันสังคม 2565

รายละเอียดมาตรา 40 รักษาตัวที่บ้านได้เงินกี่บาท ใช้เอกสารอะไรในการเบิกงานทดแทนการขาดรายได้ สามารถเบิกเงินมาตรา 40 ได้จากที่ไหน

ครม เห็นชอบโครงการ 3 ขอ พร้อมแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคมให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยผู้ประกันตน

โครงการ 3 ขอ ขอกู้ ขอยืม ขอคืน ครม. อนุมัติหลักการทั้ง 3 ขอแล้ว

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้ดีใจ กับ โครงการ 3 ขอ ได้ผ่าน ครม. และ ครม. ได้อนุมัติในหลักการแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว

วิธีลงทะเบียนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ กรมการขนสา่งทางบก

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ dlt elearning กรมขนส่งทางบก

แนะนำขั้นตอนอบรมทำใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ dlt elearning ล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2565 สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมอบรมใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง

สมัครโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ได้ที่ไหนบ้าง ใช้เอกสารอะไรในการสมัคร ขั้นตอนสมัครมีอะไรบ้าง

ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ลงทะเบียนได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สมัครโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติได้ที่ไหน ขั้นตอนลงทะเบียนมีอะไรบ้าง เสียงเงินกี่บาท

ปลดล็อกเงินชราภาพ ให้คืน ให้กู้ ให้เลือก โดยผู้ที่สนใจกู้เงินสามารถนำเป็นหลักทรัยพ์กู้เงินกับธนาคารได้

3 ทางเลือก กู้เงินชราภาพ สำนักงานประกันสังคม เสนอ ครม ปลาย พ.ค. 2565

เตรียมปลดล็อกเงินชราภาพ ให้กู้ ให้คืน ให้เลือก โดยก่อนหน้านั้นเสนอให้ปล่อยกู้เงินชราภาพ ทั้งนี้ได้ขอสรุปดังที่กล่าว